דיווחו עלינו בחדשות מבט

טיפול במוסיקה לילדים עם שתל כוכליירי בבית החולים שניידר . כתבה זו שודרה בערוץ הראשון במבט בראש השנה שנת 2003

לרשימת מאמרים